Thursday, November 11, 2010

Kreativiti: Luahan Idea Naif

 Kreativiti memungkinkan watak-watak ini dihasilkan
Assalamualaikum / Peace be upon you...

Siapa kata krayon hanya untuk kanak-kanak? Siapa kata karya seni mesti digantung di dalam galeri baru dianggap bernilai dan harus diberi perhatian? Siapa pula yang kata, kalau kita tidak berupaya menghasilkan karya atau produk yang baik, lebih baik tak usah buat langsung? Saya tidak kata begitu.
Bagi saya, anda tidak terlalu tua untuk menikmati daya kreativiti yang ada dalam diri anda seperti yang ada pada kanak-kanak. Anda juga tidak perlu mengaitkan tahap usia (aku dah tua) untuk mempelajari sesuatu yang baru, mengutarakan sesuatu yang pelik atau spontan.
Kreativiti yang ada di dalam diri anda hanya menanti masa untuk diluah dan dicurahkan. Patutkah anda rasa takut untuk mencurahkan idea dan kreativiti kerana bimbang tidak dihargai?
Bagi saya, seni visual adalah avenue yang terbaik dan selamat untuk meluahkan kreativiti anda!
Kreativiti sepatutnya fun, menyeronok dan mengujakan. Ia tidak wajar disekat atau dipendam dalam minda dan jiwa. Tiada had dan larangan. Tidak ada kenyataan yang menyatakan bahawa sesuatu yang kreatif itu sepatutnya berada dalam lingkungan tertentu. Kreatif juga tidak bermaksud kita mesti menghasilkan suatu karya yang sempurna dan agung. Kreatif mungkin hanya suatu luahan idea yang naif.
Kreatif seharusnya menggembirakan. Membuatkan kita riang, ria, meriah dan ceria. Ia mungkin juga merupakan satu penemuan dan ada kalanya elok dibiarkan unfinished.
Apa-apa pun, kreativiti seharusnya mengujakan!
Oleh itu, jadilah seorang yang kreatif.
Sebagai seorang yang dewasa atau berusia, kita mesti melenyapkan tanggapan bahawa seseorang itu mestilah kanak-kanak atau remaja, seorang artis atau manusia yang penuh dengan idea inovasi untuk menikmati kreativiti.
Matlamat nota pendek ini ialah untuk membantu anda memanfaatkan daya kreatif yang ada dalam diri anda. Menyahkan stres sambil memberi inspirasi kepada idea baru yang menyeronokkan.
Oleh itu, marilah kita alami dan nikmati kreativiti.
Kita tidak semestinya bagus atau sempurna dalam apa yang kita lakukan.
Yang penting, just be creative!- Scott Adams
LINtasan HAti:
"...jadilah diri sendiri..." ingatan teman, sentiasa diingati.

Monday, November 8, 2010

Kreatif: Asuh...Luaskan... Minda Anak-anak

Assalamualaikum / Peace be upon you... 

Jika diperhatikan, perkembangan dan pembesaran kanak-kanak di peringkat bayi sehingga tahap sekolah rendah memerlukan pengasuhan yang sempurna dan teratur. Kita perlu sedar bahawa di ketika usia itulah, minda kanak-kanak perlu dirangsang dan dipupuk dengan pelbagai aktiviti yang boleh menjana perkembangan minda yang positif dan kreatif.
Kaedah dan teknik yang bersistematik perlu dirangka serta diaplikasikan dalam usaha melahirkan kumpulan generasi baru yang kreatif. Kanak-kanak  ini perlu dilatih untuk  menjadi berani dan yakin menonjolkan diri dalam mengetengahkan hasil kreativiti, terutamanya  karya seni, mengikut keupayaan minda serta kebebasan mereka berfikir.
Perasaan ingin tahu atau curiosity yang mendalam memang kita sedia maklum wujud dalam diri kanak-kanak di peringkat usia berkenaan. Justeru, galakan dan sokongan padu perlu diberi kepada mereka untuk menonjolkan bakat dan kreativiti masing-masing ditahap maksima.
Melalui P&P PSV yang terancang dan sistematik, akan jelas tergambar  bahawa majoriti kanak-kanak di Malaysia adalah terdiri daripada mereka yang kreatif, tetapi takut - takut untuk mencuba melakukannya. Dalam situasi sebegini, guru perlu memainkan peranan  yang besar serta positif dalam membentuk dan merangsang minda kreatif kanak-kanak  melalui aktiviti seni dan kraf yang dijalankan.
Selain dari itu, suasana persekitaran yang selesa dan conducive  serta penyediaan bahan yang sesuai berupaya menarik minat kanak-kanak seawal usia setahun  untuk terus meneroka dan mencuba sesuatu yang kreatif. Walau bagaimanapun, janganlah kita mengabaikan keselamatan persekitaran semasa berkarya kreatif.
Dalam kelas, kanak-kanak patut dilatih untuk merancang bagaimana menjalankan aktiviti seni dan kraf mengikut perkembangan mereka. Sebagai guru, kita perlu menyediakan aktiviti dan rancangan mengajar yang berkesan serta viable. Selain dari itu, kita juga wajar menyedia serta merancang sudut kraf  yang  menarik untuk kanak-kanak ini di bilik darjah atau bilik seni.
Dalam kita merangka, menggubal dan melaksanakan Transformasi Kurikulum yang akan dimulakan dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mulai Januari 2011, semua pihak menaruh harapan yang tinggi agar guru-guru dapat memanfaatkan segala pengisian bengkel serta kursus dengan mempraktikkan segala ilmu dan kemahiran seni kraf yang dipelajari dalam usaha merangsang minda kreatif kanak-kanak.
Semua pihak, termasuk pentadbir  sekolah serta ibu bapa harus memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan suasana seni dan kraf kreatif di rumah dan di sekolah. 
Sehubungan itu, KPM, Jabatan Pelajaran  serta PPD perlu terus bekerjasama menganjurkan kursus, seminar atau bengkel berkaitan perkembangan seni dan kreatif  untuk pendidik bagi memastikan prestasi  murid-murid berada pada tahap yang membanggakan.
Sesungguhnya, kreativiti kanak-kanak diperingkat ini melimpah ruah jika dijanakan semaksima yang mungkin. Kita perlukan Mcgyver buatan Malaysia yang intelligent, optimistic, resourceful, creative and innovative dan ini boleh bermula dari Bilik PSV.

making mistakes, and having fun.” 
- Mary Lou Cook

LINtasan HAti:
...beruzlah menjadikan kita lebih kreatif